$TSLA TSLA 2021-08-08 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=-KQpLizNBMo