$TSLA TSLA 2021-08-11 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=HJe_bm4g8ns