$TSLA TSLA 2021-08-20 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=yAw1Qc1JEg8