$TSLA TSLA 2021-08-24 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=LzKFnlck4zM