$TSLA TSLA 2021-08-27 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=cANdBm_4X4I