$FAMI FAMI 2021-10-25 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=O2Xs7bL87QU