$TSLA TSLA 2021-11-21 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=uKrN58HlOK4