$TSLA TSLA 2021-12-02 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=bI3aVwsh_rY