$TSLA TSLA 2021-12-08 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=7LygZvbm5-Y